Rahastamine

Laste Kliiniliste uuringute Fond
http://sihtasutus.ut.ee/fund/laste-kliiniliste-uuringute-fond/

PedCRIN
http://www.ecrin.org/projects/pedcrin

Riiklik siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute keskus (RSKTK)
http://www.ctm.ee/et/
EST