Tegelased 5

Lapsi nimetatakse ka farmakoloogilisteks orbudeks, kuna suurt osa neil kasutatud ravimitest pole lastel uuritud ning ravimite annustamise skeemid põhinevad sageli  ekspertide arvamusel. Seda probleemi on siiani väga vähe teadvustatud.

ELAV on uurijate võrgustik, mille eesmärgiks on ülaltoodud probleemile lahendusi leida. ELAVisse kuuluvad pediaatrid, lasteõed, proviisorid, keemikud ja matemaatikud. Meie eesmärk on teha kliinilisi uuringuid lastel, järgides  eetika printsiipe ja head kliinilist tava.

ELAVi ülesandeks on propageerida akadeemilisi kliinilisi uuringuid, pakkuda ekspertiisi nii akadeemilistele uurijatele kui ka farmaatsiatööstusele laste kliiniliste uuringute läbiviimises ja vahendada Eesti uurijaid rahvusvaheliste võrgustikega.

ELAVi kodulehelt leiate infot meie liikmete poolt tehtud ettekannetest erinevatel konverentsidel ja täienduskoolitustel. Samuti tutvustame võimalusi rahastamiseks ja täienduskoolituseks.

Viimased uudised

19.04.2018   Dr Piia Jõgi kaitses oma doktoritöö edukalt 03.04.2018    Allkirjastati ELAV koostöökokkulepe 16.03.2018   Piia Jõgi kaitseb doktoritööd 16.aprillil 2018
 
EST