28. märtsil 2018 allkirjastasid Tartu Ülikool, SA Tartu Ülikooli Kliinikum ja SA Tallinna Lastehaigla koostöökokkuleppe laste kliiniliste uuringute tõhustamiseks Eestis, luues selleks Eesti Lasteuuringute Võrgustiku (ELAV), mis tegutseb Kliiniliste teadusuuringute üksuse raames.

ELAV koostöökokkulepe järgib Euroopas aktsepteeritud eetilisi ja hea kliinilise tava põhimõtteid ning aitab igati kaasa, et lastele manustatud ravimid oleksid sama hästi uuritud kui täiskasvanute ravimid. Kokkulepe edendab ka eesti uurijate koostööd rahvusvaheliste partneritega.

Eesti Lasteuuringute Võrgustiku töögrupp alustab tegevust koosseisus: esimees prof Irja Lutsar, liikmed dr Katrin Luts, dr Mari Laan, dr Tuuli Metsvaht, dr Piia Jõgi, dr Katrin Kaarna ja dr Heli Rajasaar.