Head lapsevanemad, lapsed, vanavanemad, lähedased! 

Teaduses ja meditsiinis on ammu jõutud arusaamisele, et lapsed ei ole väikesed täiskasvanud. Seetõttu pole võimalik kasutada lastel täiskasvanute ravimeid pelgalt annuse muutmise alusel. Lapse organismis ravimitega toimuvad protsessid võivad erineda täiskasvanu organismis toimuvatest. Olulist rolli mängivad lapse vanus, haigused, kehalised iseärasused (nt ülekaal).

Laste parima ravimise eesmärgil on vaja viia läbi ravimuuringuid just lastel. Ravimuuringute teostamisel lastel on kõige olulisem jälgida, et me mingil moel ei kahjusta last ega põhjusta talle lisavaevusi.

jjj
Eesti Lasteuuringute Võrgustik (ELAV) ongi loodud, et vahendada maailmas toimuvaid lasteuuringuid Eesti patsientidele, jälgida uuringute läbiviimise häid tavasid, olla uurijatele abiks dokumentatsiooni koostamisel. ELAV teeb tihedat ja efektiivset koostööd üle-euroopalise lasteuuringute võrgustikuga c4c (conect4children – Collaborative Network for European Clinical trial for Children). Lasteuuringute parema korraldamise nimel on Euroopas läbi viidud projektid ID- EPTRI (European Paediatric Translational Research Infrastructure) ja PedCRIN (Paediatric Clinical Research Infrastructure Network). Nende projektide raames on pööratud suurt tähelepanu lasteuuringute eetilistele aspektidele, tegeletud vajalike meetodite ja vahendite välja töötamisega, koolitatud uurijaid.

Meie uurijad on kogenud spetsialistid, kes on oma töösse pühendunud. Enne uuringu algust tutvustavad uurijad vanematele põhjalikult, mis uuringu käigus ees ootab ja loa uuringu läbiviimiseks allkirjastab lapsevanem (ning laps sõltuvalt vanusest) kirjalikult.

Praegu on Eestis käimas alljärgnevad uuringud:

TREOCAPA – käsitleb väga enneaegsetel vastsündinutel arterioosjuha sulgumist.

KD-CAAP – käsitleb Kawasaki haigusega lastel südamekahjustuse tekke ennetamist.

Rohkem infot heli.rajasaar@ut.eeEST