Tegelased 3

Käimasolevad uuringud

ARC
Neerude hüperfiltratsiooni mõju valitud ß-laktaam antibiootikumide farmakokineetilisele / farmakodünaamilisele profiilile pahaloomulise kasvajaga lastel ja noortel täiskasvanutel.
KoNS
Koagulaas-negatiivsete stafülokokkide virulentsus ja resistentsus enneaegsete vastsündinute emade rinnapiimas.
Milrinoon
Milrinooni toime tsentraalsele ja regionaalsele verevoolule enneaegsetel vastsündinutel peale avatud arterioosjuha ligeerimist.
NOPHO
NOPHO
NeonIN
Rahvusvaheline neonataalse sepsise epidemioloogiline uuring.
ALBINO
Allopurinooli koosmõju hüpotermiaga neurokongnitiivsele tulemusele hüpoksilis-isheemilise ajukahjustuse korral.
GARPEC
Rahvusvaheline vastsündinute ja laste antimikroobse ravi ja mikroobide resistentsuse seire.
PED-MERMAIDS
Euroopa mitmekeskuseline uuring peamistest infektsioossetest sündroomidest (MERMAIDS) – keskkonna-tekkene sepsise-laadne sündroom ja äge lapseea respiratoorne sündroom.


Lõppenud uuringud

NeoMero
Mitmekeskuseline võrgustik Euroopas hindamaks meropeneemi farmakokineetikat, efektiivsust ja ohutust vastsündinute sepsise ja meningiidi ravis.
NeoVanc
Vankomütsiinile tundlike bakterite põhjustatud hilise algusega bakteriaalse sepsisega alla kolme kuu vanuste imikute ravi.
Mon4strat
Beetalaktaam-antibiootikumide kontsentratsiooni jälgimine hilise algusega sepsisega vastsündinutel, vaatlusuuring.
SPIROPK
Spironolaktooni farmakokineeetika kuni 2 aaasta vanustel lastel.
ESNEE
Vastsündinute ekspositsioon abiainetele Euroopas.
PAMPER
C14 paratsetamooli mikrodoosi farmakokineetika uuring imikutel kasutades aktseleraator-massspektromeetri bioanalüüsi .
Ampi-penit...
Antimikroobsete ravimite farmakokineetika vastsündinul.
CLOSED
Klonidiini kasutamine sedatsiooniks laste intensiivravi osakondades.

EST