Tegelased 3

Enneaegsete vastsündinute avatud arterioosjuha profülaktiline ravi paratsetamooliga

Kirjeldus: TREOCAPA on II / III faasi mitmekeskuseline topeltpime randomiseeritud uuring, mis käsitleb profülaktilist ravi paratsetamooliga (paratsetamool) esimese 5 elupäeva jooksul sügavalt enneaegsetel avatud arterioosjuhaga vastsündinutel. Eesti keskused osalevad III faasi uuringus. III faasi uuringu põhieesmärk on suurendada sügavalt enneaegsete vastsündinute elulemust 36-nda postmenstruaalse nädala vanuses 50%-lt (platseeborühm) 60 %-ni rühmas, kes saavad profülaktilist ravi paratsetamooliga esimese 5 elupäeva jooksul. Uuringusse on kavas kaasata vastsündinud vanuses 23-26 ja 27-28 gestatsiooninädalat kokku 30 patsienti Eestis, igast haiglast 10.

Rahastaja: Horizon 2020, Collaborative Network for European Clinical trials for Children (conect4children – c4c), C4c on rahastatud grandilepingu Nr 777389 alusel IMI 2 (Innovative Medicines Initiative 2) poolt.

EUDRA-CT: 2019-004297-26

Viide: https://media.voog.com/0000/0037/7454/files/TREOCAPA%20Newsletter%20N%C2%B012%20final.pdf

Partnerid: Eestis: Tartu Ülikooli Kliinikum, Tallinna Lastehaigla, Ida-Tallinna Keskhaigla; Euroopas: Austria, Belgia, Taani, Soome, Prantsusmaa, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Norra, Poola, Portugal, Hispaania, Rootsi, Šveits, Suurbritannia keskused

Projekti staatus: 25.04.2023 seisuga on uuringusse  kaasatud  19 patsienti. 

Tegelased 3
EST