Tegelased 3

Mitmekeskuseline, randomiseeritud, avatud, pimendatud tulemusnäitaja hindamisega uuring, mis võrdleb Kawasaki haiguse korral koronaararteri aneurüsmi ennetamiseks kasutatud kortikosteroidravi koos veenisisese immunolgobluliini ja aspiriiniga võrrelduna veenisisese immunolgobluliini ja aspiriiniga ilma kortikosteroidita

Kirjeldus: Uuringu põhieesmärgiks on välja selgitada, kas kohene kortikosteroidravi lisamine aspiriinile ja veenisisesele immuunglobuliinile aitab ennetada südame pärgarterite aneurüsmi kujunemist Kawasaki haigetel lastel. Uuringus jälgitakse Kawasaki haigusega lapsi vanuses 30 päeva kuni 15 aastat 12 nädala jooksul. Eestis on kavas uuringusse kaasata 8 last Tartu Ülikooli Kliinikumist ja 8 last Tallinna Lastehaiglast.


Rahastaja: Horizon 2020, Collaborative Network for European Clinical trials for Children (conect4children – c4c), C4c on rahastatud grandilepingu Nr 777389 alusel IMI 2 (Innovative Medicines Initiative 2) poolt.

EUDRA-CT: 2019-004433-17

Viide: http://kdcaap.mrcctu.ucl.ac.uk/

Partnerid: Eestis: Tartu Ülikooli Kliinikum, Tallinna Lastehaigla; Euroopas: Austria, Belgia Tšehhi, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Holland, Poola, Hispaania, Rootsi, Suurbritannia keskused

Projekti staatus: 06.02,2023 seisuga on uuringusse kaasatud 2 patsienti. 

Tegelased 3
EST