Tartu Ülikooli Kliinilise Meditsiini Instituudi stipendium määrati 2017 aastal Kadri Kõivumägile (juhendaja prof Irja Lutsar) teadustöö  “Ägeda gastroenteriidi etioloogia ja epidemioloogia alla 18-aastastel lastel Eestis pärast riikliku rotaviirusvastase vaktsinatsiooniprogrammi käivitamist” edendamiseks.

Samuti määrati stipendium Maarja Hallikule (juhendajad dr Tuuli Metsvaht ja prof Joel Starkopf) kliiniliste uuringute “Dobutamiini annusest sõltuv toime tsentraalsele ja regionaalsele verevoolule enneaegsetel ja ajalistel vastsündinutel esimestel elupäevadel” ja “Milrinooni toime tsentraalsele ja regionaalsele verevoolule enneaegsetel vastsündinutel peale avatud arterioosjuha ligeerimist.” populatsiooni farmakokineetika/farmakodünaamika (PK/PD) analüüsi läbiviimiseks.