Homme, 12. juunil toimub Raadimõisa hotellis Tartus seminar, kus tutvustatakse Eestis läbiviidud ja käigusolevaid kliinilisi lasteuuringuid. Esinevad uurijad meie kahest suuremast keskusest Tartu Ülikooli Kliinikumist ja Tallinna Lastehaiglast.

Külalislektor Suurbrittaniast Liverpooli Ülikoolist dr Mark Turner räägib Euroopa Lasteuuringute võrgustiku loomisest ja sellega seonduvatest tegevustest ning võimalustest. Eesti Lasteuuringute Võrgustiku (ELAV) arendamist ja seotust europrojektidega esitleb ELAV töögrupi esimees prof Irja Lutsar Tartu Ülikoolist. 

Seminari kava