Prof Mark Turner Liverpooli Ülikoolist, üks c4c projekti eestvedajatest, tutvustas projekti ideid ja toimuvaid tegevusi. Ettekanded teinud kolme Balti riigi esindajad rääkisid lasteuuringutega seonduvatest  muredest ja rõõmudest oma riikides. Ühine otsus oli, kui on tegemist harvikhaigustega, siis on Baltimaade koopereerumine möödapääsmatu.

Kohtumise algataja prof Irja Lutsari läbiviidud diskussiooni käigus selgus, et eeldused meie riikide omavaheliseks koostööks on olemas, kõik kolm osapoolt on koostööst huvitatud. Kolm Balti riiki üheskoos on lasteuuringute vallas partnerina arvestatav jõud ja rahvusvaheliselt oluliselt rohkem märgatav.

Koosolekul osales lisaks väliskülalistele ligi 30 Tartu ja Tallinna haigla esindajat nii arstide kui uuringuõdede seast. Oli kohtumisi vanade tuttavatega ja sõlmiti uusi kontakte. Esimesed sammud ühistegevuse osas lasteuuringute läbiviimisel on tehtud.

Prof Mark Turner´i ettekanne.

Amanda Smildzere, MD ettekanne.

Prof. Augustina Jankauskiene ettekanne. 

Prof Irja Lutsar´i ettekanne. 

Euroopa kliiniliste lasteuuringute koostöövõrgustiku Conect4children (c4c) koordinaator Prof Mark Turner.

Amanda Smildzere Läti Ülikooli Lastekliinikust rääkis pediaatriliste uuringute läbiviimise probleemidest. 
Prof. Augustina Jankauskiene  Vilniuse Ülikoolist tutvustas lasteuuringute hetkeseisu Leedus.