Dr Hiie Soeorg kaitseb Biomeedikumi auditooriumis 1006 filosoofiadoktori kraadi (PhD (arstiteadus)) taotlemiseks esitatud väitekirja teemal „Coagulase-negative staphylococci in gut of preterm neonates and in breast milk of their mothers“ („Koagulaas-negatiivsed stafülokokid enneaegsete vastsündinute seedetraktis ja nende emade rinnapiimas“) 24.oktoobril 2017.

Juhendaja: professor Irja Lutsar, dr. med.,TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituut

Oponent: dotsent Micael Widerström (PhD),  (Umeå Ülikool, Umeå, Rootsi)

Probleemi kirjeldus
Koagulaas-negatiivsed stafülokokid (KoNS), peamiselt Staphylococcus epidermidis, on sagedased seedetrakti ja nahka koloniseerivad ning samas ka hilist kogu keha põletikku ehk sepsist põhjustavad bakterid enneaegsetel vastsündinutel. Sepsist põhjustavad tüved omavad virulentsust suurendavaid geene ja satuvad vereringesse nahalt veresoonekateetrite kaudu, kuid ka ümberpaiknemist seedetraktist peetakse võimalikuks. Oma ema rinnapiimaga toitmine vähendab vastsündinu jaoks sepsise tekkeriski, sest rinnapiim on lapse jaoks arvatavasti vähemvirulentsete tüvede allikas. Käesoleva uurimistöö eesmärk oli kirjeldada enneaegsete vastsündinute seedetrakti ja naha ning nende emade rinnapiima asustamist kõnealuste bakteritega ning hinnata koloniseerimise seost sepsise tekkega.

Tulemus ja kasutegur
Kahes uuringus isoleeriti KoNS 276 vastsündinute intensiivravi osakonda ravile paigutatud vastsündinu seedetraktist ning 49 enneaegse ja 20 terve ajalise vastsündinu seedetraktist ja nahalt ning emade rinnapiimast. KoNS genotüpeeriti ning määrati virulentsusega (nakatamisvõimega) seotud geenide olemasolu. S. epidermidis koloniseeris peaaegu kõiki enneaegseid ning kõiki ajalisi vastsündinuid ja emasid. Esimesel elunädalal olid peaaegu kõik ajalised, kuid vähem kui veerand enneaegsetest vastsündinutest koloniseeritud ema rinnapiimas olevate tüvedega. Võrreldes ajaliste vastsündinutega olid enneaegsed lapsed koloniseeritud virulentsemate tüvedega. Rohkem kui pooltel enneaegsetest vastsündinutest, kellel tekkis KoNS poolt põhjustatud sepsis, oli sepsist põhjustav tüvi seedetraktis ja pooltel nahal enne sepsise teket.

Ühegi ema rinnapiimast sepsist põhjustavaid tüvesid ei isoleeritud. Võrreldes ajalistega oli enneaegsete vastsündinute emade rinnapiimas sagedamini virulentsemaid S. epidermidis tüvesid, nendega koloniseerumise riski suurendas ema haiglas viibimine esimese kuu jooksul pärast sünnitust. Siiski olid enneaegsete vastsündinute emade rinnapiima tüved vähem virulentsed võrreldes enneaegseid vastsündinuid koloniseerivate tüvedega ja esimese elukuu lõpuks koloniseerisid suurt osa vastsündinutest. Kokkuvõttes, seedetrakt võib olla sepsist põhjustavate KoNS tüvede allikas enneaegsetel vastsündinutel. Ema rinnapiimas leiduvad vähem virulentsed tüved asendavad algselt seedetrakti koloniseerivad virulentsemad tüved.