24.oktoobril kaitses dr Hiie Soeorg edukalt oma doktoritöö „Coagulase-negative staphylococci in gut of preterm neonates and in breast milk of their mothers“ („Koagulaas-negatiivsed stafülokokid enneaegsete vastsündinute seedetraktis ja nende emade rinnapiimas“).  Käesoleva uurimistöö eesmärk oli kirjeldada enneaegsete vastsündinute seedetrakti ja naha ning nende emade rinnapiima asustamist kõnealuste bakteritega ning hinnata koloniseerimise seost sepsise tekkega.

Juhendaja: professor Irja Lutsar, dr. med.,TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituut 

Oponent: dotsent Micael Widerström (PhD),  (Umeå Ülikool, Umeå, Rootsi)

Tunnustavaid sõnu laususid nii oponent, meditsiinivaldkonna nõukogu kui juhendaja. Nimetati Hiie töökust, mahukaid uuringuid, püsivust. Prof Irja Lutsar: Hiie juhendaja oli väga hea olla. Hiie oli doktorant, kes teadis täpselt, mida ta tahab teha ja, kuidas teha.  Dr Hiie Soeorg jätkab teadustööd oma armastatud töökohal mikrobioloogia osakonnas Bio- ja siirdemeditsiini instituudis.

                                                    Dots  Micael Widerström, PhD, dr Hiie Soeorg, Prof Irja Lutsar