c4c NH-de (National Hub) kohtumise korraldajaks oli 13.-15.märtsil Kreeka, kelle NH asub Thessalonikis. Thessaloniki oligi kolm päeva meie kokkusaamiskohaks.

Saale Kooniku koosolekute tsükkel algas 13.märtsil Noorte uurijate ühenduse koosolekuga, kus põhiteemaks oli noorte uurijate enesearendus (mentorlus, erinevad töögrupid) ja koosoleku lõpus harjutati meeskonnatööd. 14. märtsil liitusid Saalega Ruth Piiri ja Heli Rajasaar.

NH koosolekul osalejaid tervitasid videosilla vahendusel Kreeka tervishoiuministeeriumi peasekretär Ioannis Kotsiopoulos ja Thessaloniki Aristotelese Ülikooli prorektor prof Efstratios Stylianidis. NH-de kohtumise läbivaks teemaks oli uue ühenduse c4c-Sichting (c4c-S) loomine ja NH-de jätkusuutlikkus uues ühenduses. Lõpetab ju c4c projekt oma tegevuse aprillis 2024.a. Samuti käsitleti c4c Akadeemia (korraldab uurijate koolitusi) tulemusi ning NH-dele ja keskustele koostatud standardeid.

Heli Rajasaar osales detsentraliseeritud uuringute töögrupis, kus arutati ühe võimalusena uuritavate edukamaks kaasamiseks uuringu viimist patsiendi juurde koju või lähedalasuvasse keskusesse. Sel puhul ei pea patsient uuringuvisiidiks minema haiglasse, vaid visiit toimub veebi teel, ravimeid on võimalik kätte saada kohalikust apteegist või teeb uuringuõde koduvisiite.

Kõik teemad tekitasid koosolekul osalejates elava arutelu ja esitati nii poolt kui vastuargumente.

Lisaks huvitavatele ja aktuaalsetele teemadele nautisime ürituse suurepärast korraldust ning kreeklaste külalislahkust.

 Lõpuseikluseks kujunes transporditöötajate streigi tõttu Kreekast lahkumine. Seda suurem oli rõõm taas kodus olla.

Koosolekul kogetu võib kokku võtta kuulsa kreeklase Aristotelese sõnu kasutades: tervik on rohkem, kui tema osade summa.