Tuuli Metsvaht viibis Lissabonis 2. aprillil, prof Irja Lutsar 03. aprillil ja Piia Jõgi ning Heli Rajasaar 04. aprillil.

Tuuli  osales WP5, s.o. andmekogu loomisega seotud loengutel ja töötubades. Eesmärgiks on mitte dubleerida olemasolevaid andmebaase, vaid luua oluline lisaväärtus just laste kliiniliste uuringute seisukohalt. Võtmesõnaks oli agiilne (AGILE) areng, mis võimaldaks paindlikult ajaga kaasas käia. Detailsemalt oli arutuse all andmebaasi mõju mõõtmise võimalused, kogutud andmete (eCRF) võimalik jagamine, Cross Cutting Paediatric Data Dictionary – mida see peaks sisaldama, ja mitmed muud seaduandluse ja organisatsiooniga seotud küsimused.

Piia ja Heli ülesandeks oli osavõtt National Hub-ide kohtumisest, kus c4c töögrupid tutvustasid oma tegevusi ja saavutusi. Koosolekul teavitati c4c kodulehel loodud akadeemilisest platvormist, kus on võimalik osaleda CGP pediaatrilise suunitlusega koolitusel sertifikaadi saamiseks. Mark Turner andis ülevaade c4c pilootprojektide väljavalimisest. Eesti osaleb kahes üle-Euroopalises uuringus. Päevakorras oli ka arutelu, mis saab edasi lasteuuringute võrgustikust, kui Euroopa komisjoni rahastus lõpeb.