27.mai 2022 toimus Paides, Ajakeskuses WITTENSTEIN Eesti Lasteuuringute Võrgustiku laiendatud kohtumine koos tulevaste uurijatega Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastehaiglast( TÜK), Tallinna Lastehaiglast (THL) ning Ida-Tallinna Keskhaiglast( ITK). Seekord oli uurijatel võimalus osaleda nii silmast silma kui ka veebis.

   Professor Irja Lutsar andis ülevaate projekti c4c 4 aasta tegevustest: nii edulugudest, kui ettetulnud takistustest. C4c eesmärk on parandada kliiniliste uuringute kulgu lastel. Eestis oleme loonud toimiva Eesti Lasteuuringute Võrgustiku ELAV. C4c eduloona saab rääkida tegusate ekspertgruppide loomisest. Töögrupi juhi Irja Lutsari sõnul võib eksperdiks kandideerida igaüks, kes omab erialaseid teadmisi ja kogemusi.  ELAV liige ning TÜK- i anestesioloogia ja intensiivravi vanemarst-õppejõud Tuuli Metsvaht on intensiivravi ekspertgrupi kaasjuht. C4c on teinud laste kliiniliste uuringute veebipõhised materjalid, mida saavad kasutada c4c liikmed. COVID-19 pandeemia mõjutas c4c projekti nii nagu iga teistki. Kahjuks on ebaselge Eesti riigi huvi kliinilistesse uuringutesse panustamisse.

   TREOCAPA uuringust ning hetkeseisust rääkis lastearst Pille Andresson (ITK), kelle sõnul on teemaga kokkupuutunud lapsevanemad olnud aktiivsed uuringus osalejad, mõneti tänu ravimi paratsetamool tuntusele.

    KD-CAAP uuringust saime ülevaate lastearst Mari Laanelt (TLH), kes märkis, et COVID-19 on muutnud laste viirushaiguste struktuuri ja Kawasaki haiguse esinemine on oluliselt langenud.

   Meie soov ja vajadus on, et pärast suurprojekti c4c saaksime võrgustikuna edasi tegutseda. Maris Jesse tutvustas meile töös olevat C4c tulevikumudelit, mis võimaldaks ELAV´ile väikest püsivat toetust. Võrgustiku ellujäämiseks tuleb meil ise vahendeid leida. 

   Heli Rajasaar meenutas ELAV´i visiooni ja missiooni ning võrgustiku liikmeid koos erinevate rollidega. Samuti kuulsime kokkuvõtet nii pakutud kui käimasolevatest tööstusuuringutest. 

    Elavat arutelu spetsialistide vahel tekitasid kõik teemad. Ühiselt jõuti tõdemuseni, et on vaja leida viis patsientide vanemate kaasamiseks uuringute ettevalmistavatesse ning kokkuvõtvatesse faasidesse, et teadlastel ning rahastajatel oleks otsesem arusaam patsientide vajadustest.  

    Täname WITTENSTEINI Ajakeskust abi eest töise päeva korraldamisel.