26.november 2018 toimub TÜ KMI täienduskeskuse kursus ’Kliinilised uuringud, kliiniliste uuringute head tavad (GCP - Good Clinical Practice) ja reguleerivad õigusaktid’ (edasijõudnutele teadmiste värskendamiseks).

Juhendajad: dr Katrin Kaarna, med dr Alar Irs

Sihtgrupp: eelkõige uuringutega tegelevad arstid ja muu meditsiinipersonal (õed, proviisorid jt)

Toimumise koht: Tartu, Puusepa 8, ruum D306

Hind: 90 EUR (residentidele ja doktorantidele 45 EUR)

Kursusel antakse ülevaade kliiniliste uuringute faasidest, käsitletakse kliiniliste uuringute põhimõtteid ja Eesti ning Euroopa Liidu õigusakte, mis puudutavad kliiniliste uuringute läbiviimist. Tutvustatakse nõudeid arstile ja uuringupersonalile kliiniliste ravimuuringute läbiviimisel ning dokumentatsiooni, mis on vajalik loa saamiseks Ravimiametilt ja eetikakomiteelt ravimiuuringu läbiviimiseks, samuti dokumentatsiooni, mida täidetakse uuringu toimumise ajal. Tutvustatakse kliinilistes uuringutes kogutavate andmete kvaliteedi kontrolli ja selle tagamise süsteeme. 

REGISTREERU vormi kaudu või e-mailil taiendus@med.ut.ee