Eestis on mõlemad planeeritud keskused avatud. Uuringusse on kaasatud 4 patsienti. Euroopas keskuste avamise protsess kestab.
Vaata kokkuvõtet uuringust