Välja antakse üks 950 euro suurune stipendium.

Stipendiumile saavad kandideerida laste kliiniliste uuringutega tegelevad arstiteaduskonna õppejõud, doktorandid ja arst-residendid, oma jooksval aastal avaldatud, ette kantud või avaldamiseks/ettekandmiseks esitatud teadustöödega. Täpsem info: http://sihtasutus.ut.ee/grant/2015-aasta-laste-kliiniliste-uuringute-fondi-stipendium/