2016 a detsembris lõppes uuritavate võtmine suukaudse spironolaktooni farmakokineetika uuringusse. Uuringu eesmärkideks on:

·     Kirjeldada kuni 2a südamepuudulikkuse, astsiidi ja/või tursetega lastel spironolaktooni farmakokineetilist profiili;

·     Kirjeldada spironolaktooni peamiste aktiivsete metaboliitide farmakokineetikat (7 alfa- thiometüülspironolaktoon, kanrenoon);

·     Korreleerida plasma FK profiili kliiniliste näitajatega;

·     Hinnata spironolaktooni ohutusprofiili

Uuringusse kaasati 24 last (8 vastsündinut, 6 last vanuses 1-6 kuud, 10 last vanuses 6 kuud- 2 aastat), kellelt võeti uuringu eesmärgil 201 vereproovi. Uuritavate sagedasemad diagnoosid olid vatsakeste vaheseina puue (n=11) ja kongestiivne südamepuudulikkus (n=8).