09. juunil 2020 kell 15:00 kaitses Maarja Hallik videosilla vahendusel  filosoofiadoktori kraadi (PhD (arstiteadused)) taotlemiseks esitatud väitekirja Pharmacokinetics and pharmacodynamics of inotropic drugs in neonates“ („Inotroopsete ravimite farmakokineetika ja farmakodünaamika vastsündinutel“).
Dr. Maarja Halliku väitekirja kaitsmine jääb kindlasti kõigile väga elavalt meelde. Oponent üllatas veidi oma esimeste baasfarmakoloogia-alaste küsimustega aga kuuldavasti teab nüüd jällegi Eestis palju rohkem inimesi, mida tähendab ontogenees. 

Gotomeeting keskkonnas kaitsmist jälginutel läks sisu paljuski kaduma tehniliste viperuste tõttu, millest hoolimata Maarja oli  haruldaselt raudsete närvidega ning  PK mudelite diskusioonis tundis filosoofiadoktori kraadi taotleja end küll nagu kala vees. 

KOKKUVÕTE