16.03.23 kohtusid prof Irja Lutsar ja Piia Jõgi SA TÜK esindajatega, et arutada ravijuhtude analüüsimise võimalusi ja vajalikkust SA Tartu Ülikooli Kliinikumis. Teadustöö läbi viimiseks on vajalik eetikakomitee kooskõlastus, auditi läbiviimiseks Kliiniku juhataja kooskõlastus. Edaspidi on plaanis SA TÜK Analüüsi- ja kvaliteediteenistusel täiendada Kliinikumi „Patsiendi üldise teavitamise ja nõusoleku võtmise vormi“ klausliga, mis võimaldaks kvaliteedi hindamiseks läbi viia haigusjuhtude retrospektiivset analüüsi.