19. mail toimus c4c üldkoosolek esmakordselt telekonverentsina, kuna COVID-19 põhjustatud piirangute tõttu jäi ära Genti planeeritud koosolek. Eestit esindasid prof Tuuli Metsvaht, dr Mari Laan, dr Piia Jõgi, dr Annika Tiit-Vesingi ja Heli Rajasaar. 19 riigist kokku oli osalejaid üle 190.

Koosolekul arutati senise koostöö positiivseid ja negatiivseid külgi ning tekkinud probleemide võimalikke lahendusi. Olulise küsimusena käsitleti c4c jätkusuutlikkust Euroopa Komisjoni rahastuse lõppemise järgselt.

Mittetööstusuuringute korraldajad tegid ülevaate, kuidas on edenenud planeeritud kolme uuringu korraldamine, kuidas on COVID-19 mõjutanud uuringute ettevalmistamist, milline on prognoos uuringute alustamiseks. Eesti haiglad osalevad kahes uuringus: TREOCAPA (uurib Paratsetamooli mõju enneaegsetel lastel arterioosjuha sulgumisele) ja KD-CAAP (uurib Prednisoloni lisamise efektiivsust Kawasaki haigusega laste raviskeemi).

Kuulasime tagasisidet eetika- ja andmekaitsenõunikelt uuringute ettevalmistamisel.

Samuti kirjeldati kavandatavate tööstusuuringute ettevalmistamist.

Küsimuste blokis avaldasid uuringute korraldajad arvamust, et c4c on nende tegevust oluliselt lihtsustanud.

Jõuti järeldusele, et vaatamata COVID-19 olukorrale, mis on mõjutanud ka lasteuuringute korraldamist, c4c tegevused toimuvad.