Tegelased 3

Neerude hüperfiltratsiooni mõju valitud ß-laktaam antibiootikumide farmakokineetilisele / farmakodünaamilisele profiilile pahaloomulise kasvajaga lastel ja noortel täiskasvanutel.

Kirjeldus: Korreleerida ß-laktaam antibiootikumide farmakokineetilisi (FK) / farmakodünaamilisi parameetreid kasvaja diagnoosiga laste ja noorukite neerufunktsiooniga infektsiooni ajal.
  • Uuringusse kaasatakse kuni 144 maliigse haigusega patsienti vanuses 6 kuud - 25 aastat, kelle infektsiooni ravitakse tsefepiimi, piperatsilliin-tasobaktaami või meropeneemiga. Patsiendid, kelle glomerulaarfiltratsiooni määr ületab 80 ml/min/1.73m2 kaasatakse FK uuringusse. Neerufunktsiooni hinnatakse ioheksooli kliirensi alusel. 
  • Uuringu tulemusena kirjeldame neerude hüperfiltratsiooni esinemissagedust uuritavas populatsioonis. Kasutades FK meetodeid ja modelleerimist töötame välja antud grupile sobivad antibakteriaalse ravi annuseid ja skeemid, et suurendada ravi efektiivsust.


Rahastaja: Haridus- ja Teadusministeerium

EUDRA-CT: 2015-000631-32 

Viide:

Partnerid:

Projekti staatus:

Tegelased 3
EST