Tegelased 3

Dobutamiini annusest sõltuv toime tsentraalsele ja regionaalsele verevoolule enneaegsetel ja ajalistel vastsündinutel esimestel elupäevadel.

Kirjeldus: Uuringu eesmärkideks on kirjeldada dobutamiini farmakokineetikat ja farmakodünaamikat enneaegsetel ja ajalistel vastsündinutel esimestel elupäevadel, leida optimaalne dobutamiini doos sõltuvalt soovitud südame- ja veresoonkonna efektist ning hinnata dobutamiini ohutust sellel populatsioonil. Uuritavatele rakendatakse uuringuperioodi jooksul kompleksset tsentraalse- ja regionaalse verevoolu ning mikrotsirkulatsiooni monitooringut. Manustatakse suurenevas doosis dobutamiini ning mõõdetakse dobutamiini plasmakontsentratsiooni erinevate dooside korral. Kogutud andmete põhjal koostatakse dobutamiini farmakokineetika-farmakodünaamika mudel, mis kirjeldab ravimi doosist ja plasmakontsentratsioonist sõltuvat toimet tsentraalsele ja regionaalsele verevoolule.

Rahastaja: PUT1197 "Milrinooni toime tsentraalsele ja regionaalsele verevoolule enneaegsetel vastsündinutel peale avatud arterioosjuha ligeerimist (1.01.2016−31.12.2019)", Tuuli Metsvaht, Tartu Ülikool, Meditsiiniteaduste valdkond, kliinilise meditsiini instituut.

EUDRA-CT: 2015-004836-36

Viide:

Partnerid: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastekliinik, SA Tallinna Lastehaigla

Projekti staatus: Andmete analüüs

Tegelased 3
EST