Tegelased 3

Milrinooni toime tsentraalsele ja regionaalsele verevoolule enneaegsetel vastsündinutel peale avatud arterioosjuha ligeerimist.

Kirjeldus: Uuringu eesmärgiks on kirjeldada milrinooni farmakokineetikat ja farmakodünaamikat enneaegsetel vastsündinutel peale avatud arterioosjuha kirurgilist sulgemist. Uuritavatele rakendatakse uuringuperioodi jooksul kompleksset tsentraalse- ja regionaalse hemodünaamika ning mikrotsirkulatsiooni monitooringut. Manustatakse varem teostatud uuringute tulemuste põhjal modelleeritud doosis milrinooni ning mõõdetakse milrinooni plasmakontsentratsiooni erinevates ajapunktides. Kogutud andmete põhjal koostatakse milrinooni farmakokineetika-farmakodünaamika mudel, mis kirjeldab selle ravimi doosist ja plasmakontsentratsioonist sõltuvat toimet tsentraalsele ja regionaalsele verevoolule.
Uuringusse on plaanis kaasata kuni 30 vastsündinut Tallinna Lastehaiglas ja Tartu Ülikooli Kliinikumis.

Rahastaja: PUT1197 "Milrinooni toime tsentraalsele ja regionaalsele verevoolule enneaegsetel vastsündinutel peale avatud arterioosjuha ligeerimist (1.01.2016−31.12.2019)", Tuuli Metsvaht, Tartu Ülikool, Meditsiiniteaduste valdkond, kliinilise meditsiini instituut.

EUDRA-CT: 2015-000486-31

Viide: ei ole

Partnerid:
  • SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastekliinik, 
  • SA Tallinna Lastehaigla


Projekti staatus: Andmete analüüs

Tegelased 3
EST