Tegelased 3

Beetalaktaam-antibiootikumide kontsentratsiooni jälgimine hilise algusega sepsisega vastsündinutel, vaatlusuuring.

Kirjeldus:
  • Uuringusse kaasatakse imikud ja vastsündinud (<90 päeva vanad), kellel on diagnoositud sepsis ja kes vajavad ravi uuritavate antibiootikumide (piperatsilliin-tasobaktaam, tseftasidiim, tsefepiim, meropeneem).
  • Uuringu eesmärgiks on hinnata ravimikontsentratsioonide reaalajas jälgimise võimalikkust Mon4Strati aparaadi abil.


Rahastaja: Euroopa Komisjon, FP7 programm

EUDRA-CT: 2018-000450-21

Viide: www.mon4strat.ulg.ac.be

Partnerid:

Projekti staatus: Uuringu dokumentatsiooni koostamine

Tegelased 3
EST