Tegelased 3

Vankomütsiinile tundlike bakterite põhjustatud hilise algusega bakteriaalse sepsisega alla kolme kuu vanuste imikute ravi.

Kirjeldus:
  • NeoVanc 1: Kirjeldada vankomütsiini prekliinilist farmakokineetika (FK) /farmakodünaamika (FD) suhet kliiniliselt olulistel patogeenidel loommudelil ja seostada seda tulemustega vastsündinutel. 
  •  NeoVanc 2: Teha populatsiooni farmakokineetika meta-analüüs olemasoleva info põhjal vastsündinute vankomütsiinikasutuse andmetel ja teha kindlaks optimaalne vankomütsiini annustamine vastsündinutel. 
  • NeoVanc 3: Võrrelda uut "optimaalset" vankomütsiini annustamisskeemi Euroopas aktsepteeritud tavapärase raviskeemiga II faasi randomiseeritud kliinilises uuringus.


Rahastaja: Euroopa Komisjon, FP7 programm

EUDRA-CT: 2015-000203-89

Viide: http://www.neovanc.org

Partnerid:
  • Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Kliinikum 
  • Tallinna Lastehaigla


Projekti staatus: Uuring on lõppenud.

Tegelased 3
EST