ELAV on abiks järgmistes toimingutes:

  • Eetikakomitee dokumentatsiooni koostamine
  • Uuringueelarve koostamine
  • Suhtlemine Ravimiametiga
  • Teostatavushinnangute koostamine
  • Lepingu arutelu sponsoritega
  • Kohalike ressursside väljaselgitamine uuringu läbiviimiseks
  • Koolituste korraldamine ja vahendamine uuringumeeskonnale
  • Uuringudokumentatsiooni tõlkimise korraldamine
  • Uuringuandmete monitoorimine

Kõigi lasteuuringuid puudutavate teemadega palun pöörduda  heli.rajasaar@ut.ee. Püüame leida lahendused koos ELAV meeskonnaga.


EST