Ravimi kliinilise uuringu korraldamiseks

  1. Tee endale selgeks uuringu olemus, teostamise võimalikkus, eetilisus jmt.
  2. Küsi nõusolek uuringu läbiviimiseks oma ülemuselt.
  3. Tutvu kliiniliste uuringute läbiviimise korraga asutuses, kus on soov uuringut läbi viia.
  4. Esita taotlus Eetikakomiteele uuringu läbiviimise loa väljastamiseks. Vajalike dokumentide loetelu ja nende täitmise juhised leiad Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee   või   Tallinnas Tervise Arengu instituudi inimuuringute eetikakomitee kodulehelt. Aega kulub alates eetikakomitee koosoleku toimumisest Tartus vähemalt 21 päeva, Tallinnas vähemalt 10 päeva.
  5. Esita taotlus Ravimiametile uuringu heakskiiduks vähemalt kaks kuud enne uuringu algust. Vajalike dokumentide loetelu ja olulise info leiad Riigiteatajast. Tutvu infoga ravimi kliinilistest uuringutest,  Dokumente saab esitada Ravimiametile.   Aega kulub II-IV faasi kliiniliste uuringute korral Ravimiameti kooskõlastuse saamiseks 30 päeva. Uuring saab Ravimiametist referentsnumbri. 
  6. Kui on tegemist tavalise nimekirja ravimiga, esita taotlus Ravimiametile ravimi sissetoomisloa väljastamiseks. 
  7. Kui on tegemist narkootiliste või psühhotroopsete ravimite nimekirja kuuluva ravimiga, saab ravimit sisse tuua eriloa alusel ainult ravimite hulgimüüja.  Tutvu Ravimiseadusega . Ravimite hulgimüüja sõlmib ravimi impordiks lepingu uuringu sponsoriga. Ravimite hulgimüüja taotleb Ravimiametilt eriloa ravimi sissetoomiseks ja korraldab ravimi impordi. 
  8. Kliiniline uuring võib alata.


EST