1. Kuidas jõudsid lasteuuringute huvitavasse maailma?

Aastal 2018 tulin tööle akadeemilise monitoorijana Katrin Kaarna poolt juhitavasse TÜ/TÜK Kliiniliste uuringute keskusesse. Sealt sattusin üsna kohe tegelema ka lasteuuringutega. Eelnevalt olin olnud 15 aastat ravimitööstuse uuringute monitoorija.

Olen siiralt tänulik kõigile, kes viivad läbi akadeemilisi teadusuuringuid, sealhulgas lasteuuringuid. Sageli on see patsientide parema ravi nimel tehtav vabatahtlik töö oma vabast ajast.

2. Kes või mis on Sinu inspireerijaks olnud?

Erinevatel aegadel on erinevad inimesed ja olukorrad mind inspireerinud.

Vahel võib inspireerida ka näiteks elulille mustri peegeldus köögiseinal, rääkimata säravatest inimestest või õpetlikest olukordadest.

3. Nimeta kõige huvitavam teema, millega oled uuringuid tehes kokku puutunud.

Kõik uuringud on omamoodi huvitavad ja vajalikud.

4. Millest tunned uuringut läbi viies kõige rohkem puudust?

Ajast. Infot, erinevaid juhiseid on palju.

5. Mida teeksid uuringute vallas teisiti?

Bürokraatia peab teenima uuringute kvaliteeti, kuid pahatihti on bürokraatiat „igaks juhuks“.

6. Mis on uuringut läbi viies Sinu jaoks kõige põnevam?

Planeerimisfaas. Sel ajal on võimalik kõike muuta.

Väga huvitavad on ka vestlused uuringute läbiviijatega, see avardab minu maailma. See on imeline kui palju arstid ja õed hoolivad oma patsientidest.

7. Kuidas saaksid poliitikud ja ühiskond panustada lasteuuringute korraldamisse?

Lasteuuringud on osa tänapäeva teaduspõhisest meditsiinist. On oluline, et ühiskond väärtustaks teadust, see väljendub ka osakaalus riigi eelarvest, mis eraldatakse teadusele.

8. Kuidas ühildad oma elus erinevad rollid?

Korraga saab täita ühte rolli ja täites teist rolli puhkad esimesest jne.

9. Millele kulub Sul igapäevaselt kõige rohkem aega?

Töiselt on mu peamised ülesanded akadeemiliste teadusuuringute uuringute monitoorimine, TÜK teadusuuringute registri haldamine ja uurijate nõustamine uuringute vallas. Kuna tööl oleme suure osa ärkveloleku ajast, siis eks kõigeks muuks jääb vähem aega.

10. Millest oleksid valmis ilma mõtlemata loobuma?

Negatiivsusest. Negatiivsus töötab vastu arengule ja koostööle. Enda puhul tahaks kohe loobuda kärsitusest.

11. Mis on Sinu elu viimasel ajal oluliselt lihtsamaks muutnud?

Practical Consciousness ja kriya jooga tehnikad.

12. Kui Sa saaksid ühe sõnaga kirjeldada, kes Sa pole, siis see sõna oleks?

Pahatahtlik

13. Kui saaksid ühe sõnaga öelda, kes Sa oled, siis see sõna oleks?

Uurija-puurija-otsija. Mind huvitab inimene ja maailm.

14. Mis on Sinu elus kõige olulisem saavutus?

Elu ei ole saavutussport. Olen tänulik mitmele asjale, mis on minu elus hästi ja proovin parandada seda, millega ei ole rahul, või leppida sellega.

15. Mida tähendab Sinu jaoks vaba aeg?

Aeg, mis on meile kasutada jäänud. See ongi elu valu ja võlu.


 

EST