Tegelased 2

Heili Varendi

Eriala: dr. med. (arstiteadus)

Töökoht: Tartu Ülikool; Dotsent; Tartu Ülikool; Vanemteadur ; SA Tartu Ülikooli Kliinikum; lastekliiniku neonatoloogia osakond - vanemarst-õppejõud admin. töö kohustes

Teadustöö põhisuund: Vastsündinute haigestumus ja suremus Eestis; Ravimite farmakokineetika uurimise uued meetodid vastsündinutel ja imikutel (mikrodoos, C14- märgistatud doos, aktseleraator massspektromeetria); Ravimikasutus vastsündinutel Euroopas, sh ekspositsioon abiainetele; Väga enneaegsena sündinud laste lähi- ja kaugtulem: areng, tervis ja tervishoiukulutused; (vastsündinu haistmine; vastsündinu käitumine)

Kontakt: heili.varendi@ut.ee

Link publikatsioonidele
EST