Tegelased 3

Vastsündinute ekspositsioon abiainetele Euroopas.

Kirjeldus: ESNEE projektis osaleva Tartu Ülikooli (UT) töögrupi peamiseks eesmärgiks oli iseloomustada ravimites olevate abiainete kasutamise ulatust Euroopa vastsündinute osakondades kontsentreerudes peamiselt 8 teadaolevate kõrvalnähtudega abiainetele (EOI).
Teiseks eesmärgiks oli osalemine eksipientide kineetika uuringus, et hinnata mõningate abiainete kontsentratsiooni vastsündinute veres.

Rahastaja:
  • Medical Research Council (MRC) (UK); 
  • Eesti Teadusagentuur (EST); 
  • Agence Nationale de la Recherche (FR)


EUDRA-CT: ei ole

Viide: http://www.infantjournal.co.uk/pdf/inf_042_ien.pdf

Partnerid:

Projekti staatus: Uuring on lõppenud.

Tegelased 3
EST