Tegelased 5

Tulekul sündmused

Viimased uudised

TREOCAPA  uuringu avavisiidid Eesti uuringukeskustes.

Tänaseks on toimunud TREOCAPA uuringu avavisiidid kõigis kolmes uuringukeskuses: Tartu Ülikooli Kliinikumis, Tallinna Lastehaiglas ja Ida-Tallinna Keskhaiglas. Vastutavad uurijad dr Tuuli Metsvaht, dr Mari-Liis Ilmoja ja dr Pille Andresson oma meeskondadega olid uuringuprotokolliga põhjalikult tutvunud ning tekkis elav arutelu uuringu praktilistes küsimustes. Uuringu monitoorija Riina Janno edastas need küsimused uuringu sponsorile. Loodame peatselt alustada patsientide värbamisega uuringusse.

TREOCAPA   Eesti keskuse avavisiit .    

TREOCAPA uuring on Euroopas jõudnud projekti põhietappi ning esimesed patsiendid on värvatud II ja III faasi uuringutesse. Eesti keskuse avavisiit toimub Tartu Ülikooli Kliinikumis 26. novembril 2020. 

Loe edasi

Õnnitleme  -
  Professor Irja Lutsarit on pärjatud mitmete tunnustustega.  


Viimased nädalad on toonud meditsiinilise mikrobioloogia professorile Irja Lutsarile mitmeid tunnustusi, mis tõstavad esile tema pühendunud panust praeguse keerulise epidemioloogilise olukorra seletamisel ja lahenduste leidmisel. 

Loe edasi

 
EST