Tegelased 5

Tulekul sündmused

Viimased uudised

Euroopa   Laste Nakkushaiguste Seltsi 38.aastakoosolek.   

26.-29.oktoober 2020 toimunud ESPID 2020-l  esindasid Eestit ettekannetega meditsiinilise mikrobioloogia proffessor Irja Lutsar, vanemteadur Tuuli Metsvaht ja teadurid Hiie Soeorg ning postritega teadurid Ülle Parm, Piia Jõgi, doktorandid Annika Tiit-Vesingi, Riste Kalamees.

Loe edasi

C4C 
  võrgustiku järjekordne üldkogu.      

21.oktoobril 2020 toimus c4c võrgustiku kolmas üldkogu  kohtumine taas veebiseminarina, kus osales üle 16o spetsialisti Euroopast.  Proffessor Irja Lutsaril oli ettekanne ekspertide kaasamisest c4c tegevusse. Uued üleeuroopalised uuringud.

C4c korraldatud üle-euroopalistes pediaatriateemalistest uuringutest osalevad meie haiglad kahes: TREOCAPA (osalejad TÜK, Tallinna Lastehaigla ja Ida-Tallinna Keskhaigla) – enneaegsete laste arterioosjuha sulgumisest  ja KD-CAAP (osalejad TÜK ja Tallinna Lastehaigla) – Kawasaki haigusega laste ravist.

KD-CAAP esimene uuringukeskus Londonis alustas 28.septembril patsientide värbamisega. Eesti keskused loodavad liituda uuringutega veel sel aastal.

Loe edasi
 
EST